Supernatural

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , ,

Phi hành đoàn: Talli Buchanan, Catherine Michaud, Susan Milne, Kerry Weinrauch, Serge Ladouceur

Quốc gia: US

Xưởng: The WB, The CW

Thời Gian Chạy: 45:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 13, 2005

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 19, 2020

Tập: 327 Tập

Mùa: 15 Mùa

IMDb: 2.8